Faculty and Staff

JIN Changwen (金长文) Ph.D., Professor

Principal Investigator

Tel: +86-10-62756004

Email:changwen@pku.edu.cn

HU Yunfei (胡蕴菲) Ph.D., Associate Professor

Co-PI

Tel: +86-10-62767043

Email:yunfei@pku.edu.cn

HOU Xianhui (侯仙慧) Ph.D.

Research Scientist

Email: lianxinonline@163.com

 

LI Xiaozhu (李笑竹)

Administrative Assistant

Tel: +86-10-62753807

Email:lixiaozhu777@163.com

 

Students

DING Jienv (丁洁女)

Graduate Student, 2012

Email:dingjienv@163.com

 

ZHANG Wenbo (张文博)

Graduate Student, 2013

Email:zgndzhangwenbo@163.com

 

YU Xingchi (庾星驰)

Graduate Student, 2014

Email:434849400@qq.com

 

 

 

LI Qianwen (李倩雯)

Graduate Student, 2014

Email:qianwenli@pku.edu.cn

 

JIA Moye (贾漠野)

Graduate Student, 2014

Email:jiamoye@163.com

 

ZHAO Cong (赵聪)

Graduate Student, 2015

Email:zhaoc271@pku.edu.cn

 

 

 

WANG Haikuan(王海宽)

Graduate Student, 2016

Email:wanghaikuan@pku.edu.cn

YU Lulu (于璐璐)

Graduate Student, 2016

Email:yululu@pku.edu.cn

DONG Linlin (董林琳)

Graduate Student, 2017

Email:2513767205@qq.com

 

 

     

 

 

 

Former Members

Postdoctoral Research Associate

 
Dr. Ewen Lescop (2004-2006)
Dr. GUO Xianrong (2006-2008)
Dr. SHAO Xuan (2007-2009)
Dr. HU Yunfei (2010-2012)
Dr. HOU Xianhui (2013-2015)

 

Graduate Students

Dr. LI Congmin (2001-2005)
Dr. PENG Kuan (2001-2004)
Dr. XU Huimin (2001-2006)
Dr. GUO Xianrong (2003-2006)
Dr. ZHANG Xinxin (2002-2007)
Dr. LI You (2002-2007)
Dr. LU Jie (2004-2009)
Dr. YANG Fan (2004-2009)
Dr. HU Yunfei (2005-2010)
Dr. LI Hongwei (2005-2010)
Dr. YU Caifang (2005-2010)
WANG Lei (2005-2011)
FU Wenyu (2007-2011)
Dr. WU Yujie  (2008-2014)
Dr. YE Qian (2010-2015)
Dr. ZHANG Yi (2010-2015)
CHANG Yushan (2012-2016)
Dr. HU Cuiyun (2011-2016)
YANG Chengfeng (2011-2016)